Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Registrera dig i TESTKUDOS banken!

Registration form


You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA