Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
01/09/21 03:39 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #10 Joining bonus
08/09/21 10:41 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #11 Joining bonus
08/09/21 11:10 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #12 Joining bonus
08/09/21 11:21 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #13 Joining bonus
08/09/21 11:23 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #14 Joining bonus
08/09/21 16:19 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #15 Joining bonus
08/09/21 17:51 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #16 Joining bonus
08/09/21 23:05 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #17 Joining bonus
08/09/21 23:09 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #18 Joining bonus
08/09/21 23:11 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #19 Joining bonus
09/09/21 07:52 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #20 Joining bonus
10/09/21 18:15 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #21 Joining bonus
10/09/21 18:15 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #22 Joining bonus
10/09/21 19:05 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #23 Joining bonus
10/09/21 19:17 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #24 Joining bonus
11/09/21 04:40 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #25 Joining bonus
11/09/21 05:19 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #26 Joining bonus
11/09/21 05:54 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #27 Joining bonus
11/09/21 05:56 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #28 Joining bonus
13/09/21 07:57 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #29 Joining bonus
13/09/21 07:59 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #30 Joining bonus
14/09/21 19:57 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #31 Joining bonus
14/09/21 19:57 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #32 Joining bonus
14/09/21 21:27 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #33 Joining bonus
14/09/21 21:28 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #34 Joining bonus
15/09/21 12:13 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #35 Joining bonus
14/12/21 16:26 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #36 Joining bonus
15/12/21 14:55 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #37 Joining bonus
15/12/21 17:01 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #38 Joining bonus
15/12/21 17:03 +0000 - 100.00 TESTKUDOS konto #39 Joining bonus

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA